Hersenbloeding

Een hersenbloeding is een plotselinge bloeding in of buiten de hersenen. Dit komt doordat er een bloedvat is gescheurd. In het hersengedeelte waar de scheur zit, kan geen zuurstof en nieuw bloed meer komen. Het bloed wat uit het vat stroomt, hoopt zich op waardoor er meer druk op uw hersenweefsel komt te staan. Dit kan voor een hersenbeschadiging zorgen waardoor er hersenfuncties uitvallen. Welke functies uitvallen, hangt af van de plek waar de beschadiging zit. De klachten kunnen dus ook erg verschillend zijn.

Waardoor een hersenbloeding ontstaat, is niet eenduidig aan te wijzen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals:

 • Zwakke plekken in de bloedvaten.
 • Opstapeling van eiwit in de bloedvaten (CAA). Dit komt vaak voor bij mensen die op oudere leeftijd een hersenbloeding krijgen.
 • Een hoge bloeddruk.
 • Ontstoken bloedvaten.
 • Suikerziekte.
 • Aderverkalking.
 • Een ongeluk. Hierdoor heeft u een letsel aan uw hoofd opgelopen.
 • Een hersentumor.
 • Medicatiegebruik. Zoals bloedverdunners of antistollingsmedicijnen.
 • Drugs gebruik.

De klachten kunnen erg verschillen, omdat deze afhangen van de plek waar de bloeding is ontstaan. In de meeste gevallen ontstaan de klachten vrij plotseling. Op dat moment kunt u last hebben van:

 • Verlamming van uw gezicht of een deel daarvan. Hierdoor kan een mondhoek scheeftrekken.
 • Spraakproblemen.
 • Verlamming van één of beide armen.
 • Verlamming van één of beide benen.
 • Duizeligheid.
 • Evenwichtsproblemen.
 • Coördinatieproblemen.
 • Sufheid.
 • Blindheid of wazig zicht.
 • Ondragelijke en aanhoudende hoofdpijn.
 • Nekpijn.
 • Misselijkheid en braakneigingen.
 • Bewusteloosheid.
 • Vergroting van één pupil.

Bij een hersenbloeding kunt u zelf weinig doen. Probeer hulp te vragen aan de mensen in uw omgeving en ga rustig zitten. Degene die bij u is, moet ervoor zorgen dat u niet omvalt en direct 112 bellen. Geef de hulpverleners zoveel mogelijk informatie over het ontstaan van beroerte, zodat zij van tevoren al een goede inschatting kunnen maken van de situatie.

Mensen in uw omgeving kunnen een hersenbloeding herkennen aan “mond, spraak, arm”:

 • Een scheve mond. Vraag het slachtoffer om de tanden te laten zien. Zo kunt u zien of alles nog symmetrisch is of niet.
 • Onduidelijke spraak. Vraag het slachtoffer om een korte zin te herhalen. Bij een hersenbloeding lukt dit niet of nauwelijks.
 • De armen. Vraag het slachtoffer om beide armen vooruit te stekken en omhoog te houden. Bij een hersenbloeding zakt één arm steeds weg.

Deze voortekenen zijn hetzelfde als bij een herseninfarct. Het verschil is dat er bij een infarct sprake is van een stolsel in het bloedvat en bij een hersenbloeding is het bloedvat gescheurd. Samen staan deze aandoeningen bekend als een beroerte.

Bij een hersenbloeding moet u direct contact opnemen met 112. Er moet snel ingegrepen worden, zodat de ernst van de gevolgen verminderd kunnen worden. U komt daarna meteen op de Spoedeisende Hulp te liggen. Daar wordt u nauwlettend in de gaten gehouden en worden diverse onderzoeken uitgevoerd om de ernst en de oorzaak vast te stellen. Hoe uw situatie zich vervolgens ontwikkeld, is afwachten. Dit is een erg spannende fase voor u en uw naasten. Zo kunt u er minimale klachten aan overhouden, maar u kunt ook ernstig gehandicapt raken. Hoe eerder er verbeteringen optreden, hoe gunstiger dit is.

Een hersenbloeding is niet alleen voor de getroffene heel aangrijpend, maar ook voor de naasten. Heeft er iemand in uw omgeving een hersenbloeding gehad? Dan raden wij u aan om tijdig hulp in te schakelen van een psycholoog als u dat nodig heeft.